MITUTOYO - 148-503 - 标准千分尺头 0-13MM 0.01MM

MITUTOYO - 148-503 - 标准千分尺头 0-13MM 0.01MM
制造商:MITUTOYO
库存编号:
制造商编号:148-503
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国4
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 592.68
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 592.68

订购
描述信息:
 • 最大量程:13mm
 • Graduations:0.01mm
 • Accuracy:0.002mm
 • 刻度:0.01mm
 • 最小量程:0mm
 • 精度:± 2μm
 • 精度, mm/英寸:0.002mm
产品属性:

重量(公斤):0.056
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
 • 最大量程:13mm
 • Graduations:0.01mm
 • Accuracy:0.002mm
 • 刻度:0.01mm
 • 最小量程:0mm
 • 精度:± 2μm
 • 精度, mm/英寸:0.002mm