MITUTOYO - 7309 - 便携式厚度计 10MM 0.01MM

MITUTOYO - 7309 - 便携式厚度计 10MM 0.01MM
制造商:MITUTOYO
库存编号:
制造商编号:7309
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国6
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 1,012.20
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 1,012.20

订购
描述信息:
  • 最大量程:10mm
  • Graduations:0.01mm
  • 刻度:0.01mm
  • 最小量程:0mm
  • 精度, mm/英寸:± 20μm
产品属性:

重量(公斤):0.122
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
  • 最大量程:10mm
  • Graduations:0.01mm
  • 刻度:0.01mm
  • 最小量程:0mm
  • 精度, mm/英寸:± 20μm